จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2560
กรอบอัตรากำลัง-2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 18 พ.ค. 2558
แผนอัตรากำลัง3ปี2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 120 คน] เมื่อ 18 พ.ค. 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 107 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1