จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
 
 
     
   

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
333 ม.3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
หมายเลขโทรศัพท์ : 077-510898 โทรสาร :077- 510899
Email : office@songpeenong.go.th
www.songpeenong.go.th