จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
    ภาพทางสังคม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 
1) ที่ทำการ อบต.
2) สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
3) กองกำลังทหาร ฉก 45
4) โรงเรียน 4 แห่ง
5) หน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
6) ชุดปฏิบัติการพัฒนาที่ 412 ฉก.ปชด.4 (กำลังทหารพราน)
     
    Social.
Location of the district.
1) the SAO
2) Abbey 6.
3) troops snatch 45.
4) School 4.
5) The Wildlife Conservation.
6) the development of a 412 snatch Pchd 0.4 (Power Rangers).