จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
     
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี ๒๕๖๑
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561