อัลบั้มภาพ โครงการสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก(ก่อนวัยเรียน)
* อัลบั้ม *
โครงการสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก(ก่อนวัยเรียน)
โครงการสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก(ก่อนวัยเรียน)
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 220 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2559
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาวจัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาวจัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย ย
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2559
โครงการ รักปลอดภัยไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2559 ณ โ
โครงการ รักปลอดภัยไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2559 ณ โ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
นำเสนอผลการดำเนินการนวตกรรม
นำเสนอผลการดำเนินการนวตกรรม
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
โครงการชุมชนร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยแบบยั่งยืน
โครงการชุมชนร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยแบบยั่งยืน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2557

โครงการบ้านเรือนน่าอยู่หมู่บ้านสวยงามของหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 6
โครงการบ้านเรือนน่าอยู่หมู่บ้านสวยงามของหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 6
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค ประจำปี 2557
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค ประจำปี 2557
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการสะอาดใส-ไร้เหาเจ้าปัญหา ประจำปี 2557
โครงการสะอาดใส-ไร้เหาเจ้าปัญหา ประจำปี 2557
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2557