อัลบั้มภาพ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 143 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2561
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าและบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าและบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอาชีพประชาชน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอาชีพประชาชน ประจำปี 2561 "การทำไม้กวาดดอกอ้อและไม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 183 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลสองพี่น้อง ครั้งที่ 8 ประจำ
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลสองพี่น้อง ครั้งที่ 8 ประจำ
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประชุมสภา
ประชุมสภา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 778 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมดอกไม้จันทร์
ภาพกิจกรรมดอกไม้จันทร์
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมกีฬา ประจำปี 2560
ภาพกิจกรรมกีฬา ประจำปี 2560
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมยาเสพติด
ภาพกิจกรรมยาเสพติด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2560
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2559

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร
(จำนวน 41 รูป ชมแล้ว 175 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
อบต.สองพี่น้องออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
อบต.สองพี่น้องออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2559
กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2558
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 180 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2558
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

อบต.สองพี่น้องจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสองพี่น้องครั้งที่6 ป
อบต.สองพี่น้องจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสองพี่น้องครั้งที่6 ป
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 251 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องออกสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรท้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องออกสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรท้อ
(จำนวน 90 รูป ชมแล้ว 312 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2558
โครงการเสริมสร้างเยาวชนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาส
โครงการเสริมสร้างเยาวชนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาส
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2558
สำรวจพื้นที่ป่าชุมชน บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 เพื่อเข้าโครงการ
สำรวจพื้นที่ป่าชุมชน บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 เพื่อเข้าโครงการ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
[ 1 ][ 2 ]  >  >>